მთავარი ონლაინ მაღაზია გალერეა აქციები ბლოგი კონტაქტი აგროგაფი

        ცხოველთა იურიდიული მომსახურება:

       2015 წლის 6 აპრილის ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილებით-ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია
(მუხლი 6) ცხოველი უზრუნველყოს ჯანსაღი გარემო პირობებით, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის მას და მის ჯანმრთელობას.
იურიდიული მომსახურეობა დაფუძნებულია იმ ახალ მონაცემთა ბაზაზე, რომელსაც პირველად საქართველოში საქართველოს ცხოველთა ფედერაცია წარმოგიდგენთ:

*     ძაღლების რეგისტრაცია
*     ნამატების გაფორმება-რეგისტრაცია
*     ნორმატიული დოკუმენტაციის გაცემა
*     ვეტერინარული პასპორტის გაცემა
*     დართვის აქტის გაცემა