მთავარი ონლაინ მაღაზია გალერეა აქციები ბლოგი კონტაქტი აგროგაფი

        ჩვენს კლინიკაში შეგიძლიათ მიიღოთ ყველა ის მომსახურება, რომელიც დაავადებას გამოავლენს ადრეულ სტადიაზე, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ცხოველის სიცოცხლის ხანგძლივობას:


*     თერაპიული სერვისები

*     ინტრავენური ინფუზია

*     მედიკამენტოზური მკურნალობა

*     კათეტერიზაცია
*     ვაქცინაცია(იმუნიზაცია)

*     სტაციონარული მომსახურება


*     სასწრაფო ვეტერინარული დახმარება

*     ბინაზე ვეტერინარის მომსახურება

*     გეგმიური და გადაუდებელი აბდომინალური ქირურგია

*     კასტრაცია/სტერილიზაცია

*     ჩვენს ბაზაში დარეგისტირებული ცხოველებისათვის გეგმიური პროცედურების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.